บัญชีผู้ใช้บริการของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

CUNET CUNET account สำหรับนิสิต Username คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรกเท่านั้นสำหรับใช้บริการทั้งระบบไอที เช่น Student WebMail, ChulaWiFi, WebVPN, CUNET VPN, Blackboard และระบบอื่น ๆ ของแต่ละหน่Read More…

บัญชีผู้ใช้งานบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ บริเวณรู้เรียนรู้ คณะวิศวฯ

บัญชีสำหรับนิสิต บัญชีนี้เป็นบัญชีของนิสิตเพื่อใช้งานระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบRead More…

บริการต่างๆ

บริการ Google Apps บริการ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching บริการ Microsoft Office 365 Proplus บริการ Adobe Software บริการป้องกัน Malware โปรแกรม Matlab แบบฟอร์มขอใช้บริการต่างๆ ระบบโควต้าพิมพ์ EngineerRead More…