บัญชีผู้ใช้บริการของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Service

CUNET

CUNET account สำหรับนิสิต

Username คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรกเท่านั้น
สำหรับใช้บริการทั้งระบบไอที เช่น Student WebMail, ChulaWiFi, WebVPN, CUNET VPN, Blackboard และระบบอื่น ๆ ของแต่ละหน่วยงานซึ่งใช้ CUNET ในการเข้าสู่ระบบ
ตัวอย่าง สำหรับนิสิตรหัส  เลขประจำตัวนิสิต 6134567890 Username คือ 61345678  90 สำหรับการล็อกอินเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเรียน และ การล็อกอินเพื่อประเมินการสอน(Chula SSO)
Username คือเลขประจำตัวนิสิต 10 หลัก (สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ลงท้ายด้วย 21)บริการต่างๆ มีดังนี้
1. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Student/Staff WebMail)(นิสิต/บุคลากร)
2. บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแบบเสมือน (CUNET VPN service)
3. บริการระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Blackboard
4. บริการลงทะเบียนเรียน / ข้อมูลส่วนบุคคล (สำนักงานการทะเบียน)
5. บริการเครือข่ายไร้สาย ChulaWiFi, eduroam, Chula-FreeWiFi
6. บริการ Google Apps
7. บริการ Office365

บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน CUNET
คำถามที่พบบ่อย