ประกาศปิดศูนย์คอม วันจันทร์ที่ 17 กพ. 63 8.00-13.00

ไม่มีหมวดหมู่

เนื่องจากในวันจันทร์ที่ 17 กพ. 63 มีการสอบ ในช่วงเวลา 8.00 น. – 13.00น. จึงทำการปิดให้บริการศูนย์คอมในเวลาดังกล่าว