ขยายเวลาปิดสถานที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย วันที่ 24 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2564

News

สามารถติดต่อได้ที่ Email itecc@eng.chula.ac.th