ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ เปิดให้บริการตามปกติ

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00-20.00 น.

วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. 

(ยกเว้น  วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย)