บัญชีสำหรับนิสิต

บัญชีสำหรับนิสิต

บัญชีนี้เป็นบัญชีของนิสิตเพื่อใช้งานระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีผู้ใช้นี้ถูกส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Student WebMail) ของนิสิตทุกคน(ค้นหาโดย Search คำว่า itecc)(สำหรับนิสิตปี 1 เจ้าหน้าที่จะส่งบัญชีให้ 2 อาทิตย์หลังจากเปิดภาคการศึกษา)

สำหรับการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Username คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรก

ตัวอย่าง  เลขประจำตัวนิสิต 6XXXXXXX21 username คือ 6XXXXXXX 21

สำหรับการเข้าใช้บริการ Microsoft Office 365 Proplus Username คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรก ตามด้วย @eng.chula.ac.th

ตัวอย่าง 6XXXXXXX@eng.chula.ac.th

บริการต่างๆ มีดังนี้

1. Microsoft Office 365 Proplus ของคณะวิศวฯ
หมายเหตุ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สำหรับนิสิตให้ใช้ Office365 Proplus ของทางมหาวิทยาลัย)
2. เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์เรียนรู้ และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีของศูนย์ฯ

  1. Login เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ฯ
  2. กด Ctrl + Alt +Delete เลือก Change a password

รหัสผ่านเมื่อถูกเปลี่ยน ระบบจะทำการ Sync ข้อมูลไปยังบัญชี Microsoft Office 365 Proplus ของคณะวิศวฯ ภายในเวลา 30 นาที

กรณีลืมรหัสผ่าน

ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องเจ้าหน้าที่ระบบ โดยนำบัตรนิสิตมาด้วย

*บัญชีนิสิตจะมีอายุการใช้งานอีก 1 ปีหลังจบการศึกษา

บัญชีสำหรับอาจารย์ และ บุคลากร

บัญชีสำหรับอาจารย์และบุคลากรเพื่อใช้งานระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีผู้ใช้นี้ถูกส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Staff WebMail) ของอาจารย์และบุคลากร(ค้นหาโดย Search คำว่า itecc) โดยชื่อในการเข้าระบบจะอ้างอิงตามการเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น Axxx.y@chula.ac.th username คือ Axxx.y@eng.chula.ac.th

บริการต่างๆ มีดังนี้

1. Microsoft Office 365 Proplus ของคณะวิศวฯ
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (@eng.chula.ac.th)

รหัสผ่านสามารถเปลี่ยนได้จากครั้งแรกในการเข้าใช้ระบบ

Author: eccwebadmin