บัญชีของนิสิตสำหรับบริการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

บัญชีสำหรับนิสิต

บัญชีนี้เป็นบัญชีของนิสิตเพื่อใช้งานระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีผู้ใช้นี้ถูกส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Student WebMail) ของนิสิตทุกคน(ค้นหาโดย Search คำว่า itecc)(สำหรับนิสิตปี 1 เจ้าหน้าที่จะส่งบัญชีให้ 2 อาทิตย์หลังจากเปิดภาคการศึกษา)

บริการต่างๆ มีดังนี้

1. การใช้ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) ของศูนย์คอมพิวเตอร์
2. Microsoft Office 365 Proplus ของคณะวิศวฯ
3. Microsoft Azure Dev Tools For Teaching

  1. สำหรับการเข้าใช้ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรก

ตัวอย่าง  เลขประจำตัวนิสิต 6XXXXXXX21 username คือ 6XXXXXXX 21

2. สำหรับการเข้าใช้บริการ Microsoft Office 365 Proplus สำหรับคณะ Username คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรก ตามด้วย @eng.chula.ac.th

ตัวอย่าง 6XXXXXXX@eng.chula.ac.th

3. Microsoft Azure Dev Tools For Teaching สำหรับคณะ Username คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรก ตามด้วย @eng.chula.ac.th

ตัวอย่าง 6XXXXXXX@eng.chula.ac.th

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีของศูนย์ฯ

  1. Login เครื่องคอมพิวเตอร์กลางของศูนย์คอม
  2. กด Ctrl + Alt +Delete เลือก Change a password

รหัสผ่านเมื่อถูกเปลี่ยน ระบบจะทำการ Sync ข้อมูลไปยังบัญชี Microsoft Office 365 Proplus และ Microsoft Azure Dev Tools For Teaching ของคณะวิศวฯ ภายในเวลา 30 นาที
ส่วนระบบพิมพ์สามารถใช้งานได้ทันที

กรณีลืมรหัสผ่าน

ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องเจ้าหน้าที่ระบบ โดยนำบัตรนิสิตมาด้วย

*บัญชีนิสิตจะมีอายุการใช้งานอีก 1 ปีหลังจบการศึกษา

บัญชีสำหรับอาจารย์ และ บุคลากร

บัญชีสำหรับอาจารย์และบุคลากรเพื่อใช้งานระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีผู้ใช้นี้ถูกส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Staff WebMail) ของอาจารย์และบุคลากร(ค้นหาโดย Search คำว่า itecc) โดยชื่อในการเข้าระบบจะอ้างอิงตามการเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น Axxx.y@chula.ac.th username คือ Axxx.y@eng.chula.ac.th

บริการต่างๆ มีดังนี้

1. Microsoft Office 365 Proplus ของคณะวิศวฯ
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (@eng.chula.ac.th)
3. Microsoft Azure Dev Tools For Teaching

รหัสผ่านสามารถเปลี่ยนได้จากครั้งแรกในการเข้าใช้ระบบ

Author: eccwebadmin