ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ปิดบริการ (เนื่องจากวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565  มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 จัดสอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING)

ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ปิดบริการ (เนื่องจากวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565  มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 จัดสอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING)

Author: siriporn