ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ปิดบริการ วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2553 – วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ปิดบริการ วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2553 – วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานะการ Covid19 นิสิตและบุคลากร สามารถติRead More…

ขั้นตอนการขอพื้นที่ และต่ออายุเว็บไซต์ใหม่

เว็บไซต์จะมีอายุ 1 ปี โปรดทำการต่ออายุเมื่อครบ 1 ปี หากต้องการขอพื้นที่เว็บไซต์ โปรดโหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก และให้ส่งแบบฟอร์มใน Lesspaper ถึงภารกิจเทคโนRead More…

ประกาศปิดศูนย์คอม วันจันทร์ที่ 17 กพ. 63 8.00-13.00

เนื่องจากในวันจันทร์ที่ 17 กพ. 63 มีการสอบ ในช่วงเวลา 8.00 น. – 13.00น. จึงทำการปิดให้บริการศูนย์คอมในเวลาดังกล่าว
Read More…

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ-ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์-พ.ศ.-๒๕๖๐ดาวน์โหลด
Read More…

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ-ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์-พ.ศ.-๒๕๕๐ดาวน์โหลด
Read More…

คู่มือการลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรม AutoCAD

ขั้นตอนการลงทะเบียนและติดตั้ง AutoCAD แบบ Education แก้ไขครั้งที่ 3ดาวน์โหลด
Read More…

โควต้าพิมพ์

โควต้าการพิมพ์ บริการการพิมพ์เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 20.00น. เสาร์ เปิดบริการ 8.00 น. ถึง 16.00 น.  ? รายละเอียดโควต้า ? ในแต่ลRead More…

บัญชีผู้ใช้บริการของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

CUNET CUNET account สำหรับนิสิต Username คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรกเท่านั้นสำหรับใช้บริการทั้งระบบไอที เช่น Student WebMail, ChulaWiFi, WebVPN, CUNET VPN, Blackboard และระบบอื่น ๆ ของแต่ละหน่Read More…