บริการ Microsoft OneDrive สำหรับคณะ

ศูนย์คอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริการ Microsoft OneDrive ความจุขนาด 5TB สำหรับนิสิต และ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถค้นหาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสเข้าใช้งาRead More…

ขยายเวลาปิดสถานที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย วันที่ 24 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2564

https://www.eng.chula.ac.th/th/30980 สามารถติดต่อได้ที่ Email itecc@eng.chula.ac.th
Read More…

ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ปิดบริการ วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2553 – วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ปิดบริการ วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2553 – วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานะการ Covid19 นิสิตและบุคลากร สามารถติRead More…

ขั้นตอนการขอพื้นที่ และต่ออายุเว็บไซต์ใหม่

เว็บไซต์จะมีอายุ 1 ปี โปรดทำการต่ออายุเมื่อครบ 1 ปี หากต้องการขอพื้นที่เว็บไซต์ โปรดโหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก และให้ส่งแบบฟอร์มใน Lesspaper ถึงภารกิจเทคโนRead More…