ขั้นตอนการขอพื้นที่ และต่ออายุเว็บไซต์ใหม่

  1. เว็บไซต์จะมีอายุ 1 ปี โปรดทำการต่ออายุเมื่อครบ 1 ปี
  2. หากต้องการขอพื้นที่เว็บไซต์ โปรดโหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก และให้ส่งแบบฟอร์มใน Lesspaper ถึงภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. หากต้องการต่ออายุโปรดโหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก และให้ส่งแบบฟอร์มใน Lesspaper ถึงภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Author: eccwebadmin