ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00-20.00 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ยกเว้น วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย)

ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 0Read More…

ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลRead More…