ผู้เขียน: siriporn

Posted in news

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567   ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  งดให้บริการเวลา เวลา 08.00 – 12.30 น. เนื่องจากใช้สอบวิชา 2110101 (COMPUTER PROGRAMMING) เวลา 08.00-11.00 น. ที่ห้อง 218, 219, 222, 224, ศูนย์เรียนรู้ และมีเรียนวิชา 2603284 (STATISTICS FOR PHYSICAL SCIENCE) เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้อง 220)

วันพฤหัสบดีที่ 21…

Posted in news

ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567   ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  งดให้บริการเวลา เวลา 08.00 – 12.30 น. เนื่องจากใช้สอบวิชา 2110101 (COMPUTER PROGRAMMING) เวลา 08.00-11.00 น. ที่ห้อง 218, 219, 222, 224, ศูนย์เรียนรู้ และมีเรียนวิชา 2603284 (STATISTICS FOR PHYSICAL SCIENCE) เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้อง 220

ประกาศ วันพฤหัสบด…

Posted in news

ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 5 – วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม  2566  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ปิดบริการ (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

ประกาศ วันพฤหัสบด…

Posted in news

ประกาศ วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 และ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  งดให้บริการเวลา 11.30-16.30 น.  เพื่อใช้สอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศ วันพุธที่ …

Posted in news

ประกาศ วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.  2566 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  งดให้บริการเวลา 11.30-16.30 น.  เพื่อใช้สอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศ วันพุธที่ …

Posted in news

ประกาศ วันจันทร์ที่ 27 – วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  ปิดบริการ เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (ยกเว้น นิสิตที่เรียน/สอบ เข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ตามปกติ)

วันจันทร์ที่ 27 &…

Posted in news

ประกาศ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566, วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม  พ.ศ.  2566 และ วันเสาร์ที่ 22 เมษายน  พ.ศ.  2566,  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  ปิดบริการ เพื่อใช้สอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING

ประกาศ วันเสาร์ที…