หมวดหมู่: news

Posted in news

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567   ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  งดให้บริการเวลา เวลา 08.00 – 12.30 น. เนื่องจากใช้สอบวิชา 2110101 (COMPUTER PROGRAMMING) เวลา 08.00-11.00 น. ที่ห้อง 218, 219, 222, 224, ศูนย์เรียนรู้ และมีเรียนวิชา 2603284 (STATISTICS FOR PHYSICAL SCIENCE) เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้อง 220)

วันพฤหัสบดีที่ 21…

Posted in news

ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567   ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  งดให้บริการเวลา เวลา 08.00 – 12.30 น. เนื่องจากใช้สอบวิชา 2110101 (COMPUTER PROGRAMMING) เวลา 08.00-11.00 น. ที่ห้อง 218, 219, 222, 224, ศูนย์เรียนรู้ และมีเรียนวิชา 2603284 (STATISTICS FOR PHYSICAL SCIENCE) เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้อง 220

ประกาศ วันพฤหัสบด…

Posted in news

ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 5 – วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม  2566  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ปิดบริการ (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

ประกาศ วันพฤหัสบด…

Posted in news

ประกาศ วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 และ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  งดให้บริการเวลา 11.30-16.30 น.  เพื่อใช้สอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศ วันพุธที่ …

Posted in news

ประกาศ วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.  2566 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  งดให้บริการเวลา 11.30-16.30 น.  เพื่อใช้สอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศ วันพุธที่ …

Posted in news

ประกาศ วันจันทร์ที่ 27 – วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  ปิดบริการ เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (ยกเว้น นิสิตที่เรียน/สอบ เข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ตามปกติ)

วันจันทร์ที่ 27 &…

Posted in news

ประกาศ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566, วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม  พ.ศ.  2566 และ วันเสาร์ที่ 22 เมษายน  พ.ศ.  2566,  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  ปิดบริการ เพื่อใช้สอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING

ประกาศ วันเสาร์ที…

Posted in news

บริการ Microsoft OneDrive สำหรับคณะ

ศูนย์คอม คณะวิศวก…

Posted in news

ปรับปรุงเว็บ ecc.eng.chula.ac.th