หมวดหมู่: news

Posted in news

ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ปิดบริการ (เนื่องจากวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565  มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 จัดสอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING)

ประกาศ วันพฤหัสบด…

Posted in news

ประกาศ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม  พ.ศ.  2565   ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  ปิดบริการ เพื่อใช้สอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING

ประกาศ วันเสาร์ที…

Posted in news

ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00-20.00 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ยกเว้น วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย)

Posted in news

บริการ Microsoft OneDrive สำหรับคณะ

ศูนย์คอม คณะวิศวก…

Posted in news

ปรับปรุงเว็บ ecc.eng.chula.ac.th