ติดต่อเรา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม
อาคาร 3  ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์: 02-218-6380, 85
โทรสาร: 02-252-1513
อีเมล์: itecc@eng.chula.ac.th
เปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ : 08.00 – 20.00
วันเสาร์ : 08.00 – 16.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
Author: eccwebadmin