บริการ Microsoft OneDrive สำหรับคณะ

ศูนย์คอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริการ Microsoft OneDrive ความจุขนาด 5TB สำหรับนิสิต และ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถค้นหาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสเข้าใช้งาRead More…

ขยายเวลาปิดสถานที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย วันที่ 24 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2564

https://www.eng.chula.ac.th/th/30980 สามารถติดต่อได้ที่ Email itecc@eng.chula.ac.th
Read More…