ประกาศ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566, วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม  พ.ศ.  2566 และ วันเสาร์ที่ 22 เมษายน  พ.ศ.  2566,  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  ปิดบริการ เพื่อใช้สอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING

ประกาศ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566, วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม  พ.ศ.  2566 และ วันเสาร์ที่ 22 เมษายน  พ.ศ.  2566,  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  ปิดบริการ เพื่อใช้สอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING

Author: siriporn